Hiển thị tất cả 24 kết quả

Danh mục
Close

ẮC QUY CENE 105D31R/L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài * rộng * cao): 302 x 127 x 200 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 1110K-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 x 180 x 220 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 1111K-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 x 180 x 220 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 50D20L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài * rộng * cao): 208 x 173 x 185 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 55530

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 55AHKích thước (dài * rộng * cao): 244 x 175 x 190mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 55D23L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 231 x 173 x 186 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 75D23L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 229 x 172 x 186 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE 80D26L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 x 172 x 186 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DF40AL

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 40AHKích thước (dài * rộng * cao): 187 x 136 x 203 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN 56530

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 279 x 175 x 175mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN 57539

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75HKích thước (dài * rộng * cao): 280 x 175 x 175mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN54313

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 43AHKích thước (dài * rộng * cao): 208 x 174 x 174 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN55040

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài * rộng * cao): 235 x 175 x 175 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN55565

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 55AHKích thước (dài * rộng * cao): 244 x 175 x 190mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN56030

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 244 x 175 x 190mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN58039

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 314 x 174 x 188mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE DIN60038

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 354 x 175 x 190mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE N120R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 120AHKích thước (dài * rộng * cao): 508 x 222 x 212 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE N150R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 150AHKích thước (dài * rộng * cao): 508 x 222 x 212 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE N200R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 200AHKích thước (dài * rộng * cao): 509 x 274 x 218 mmXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE NS40R/LS-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài * rộng * cao): 197 x 129 x 203 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE NS60L/S-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 238 x 129 x 203 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE NX110-5R/L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 x 173 x 204 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY CENE NX120-7L/R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 85AHKích thước (dài * rộng * cao): 305 x 172 x 186 mmThương hiệu: CENEXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng