Hiển thị tất cả 30 kết quả

Danh mục
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 100

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài x rộng x cao): 406 x 174 x 217 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 105D31 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài x rộng x cao): 303 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 120

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 120AHKích thước (dài x rộng x cao): 505 x 182 x 205 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 150

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 150AHKích thước (dài x rộng x cao): 505 x 212 x 203 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 200

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 200AHKích thước (dài x rộng x cao): 515 x 266 x 215 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 31-800

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài x rộng x cao): 324 x 172 x 220 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 31S800

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài x rộng x cao): 324 x 172 x 220 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 36B20 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài x rộng x cao): 196 x 136 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 44B20 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 43AHKích thước (dài x rộng x cao): 196 x 136 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 46B24 L(S)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 236 x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 46B24 R(S)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 236 x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 46B24 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 236 x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 50D26L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 232 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 55D23 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 232 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 65D31L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 232 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 75D23 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài x rộng x cao): 232 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 80D26 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài x rộng x cao): 258 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 85D26 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài x rộng x cao): 258 x 172 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF 95D31 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 32AHKích thước (dài x rộng x cao): 250 x 105 x 180 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN100 L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài x rộng x cao): 350 x 174 x 190 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN45L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 207 x 175 x 190mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN60 LBN

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 242 x 174 x 175 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN71

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 71AHKích thước (dài x rộng x cao): 277 x 174 x 175 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN80

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài x rộng x cao): 310 x 174 x 175 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC CMF DIN90 L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài x rộng x cao): 350 x 174 x 190 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC DIN60 L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 242 x 174 x 190 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC EFB N55

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 52AHKích thước (dài x rộng x cao): 236  x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC EFB Q85

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài x rộng x cao): 236 x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC M42

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 43AHKích thước (dài x rộng x cao): 196 x 136 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY ENIMAC M42

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài x rộng x cao): 236 x 130 x 200 mmThương hiệu: ENIMACXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng