Hiển thị tất cả 48 kết quả

Danh mục
Close

ẮC QUY GS 105D31L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài * rộng * cao): 306 * 173 * 204 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 105D31R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài * rộng * cao): 306 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 115D33C-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 * 172 * 242 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 115D33V-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 * 172 * 242 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 40B19L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài * rộng * cao): 236 * 134 * 201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 40B19L(S)-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35 AHKích thước (dài * rộng * cao): 236*134*201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng
Close

ẮC QUY GS 40B19R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài * rộng * cao): 236 * 134 * 201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng
Close

ẮC QUY GS 44B19L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 40AHKích thước (dài * rộng * cao): 236 * 134 * 201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng
Close

ẮC QUY GS 46B24L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 236 * 134 * 201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng
Close

ẮC QUY GS 46B24R-MF

 THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 236 * 134 * 201 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng
Close

ẮC QUY GS 55D23R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 230 * 171 * 200 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 75D23L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 230 * 171 * 200 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 75D23R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 230 * 171 * 200 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 80D26L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS 80D26L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 230 * 171 * 200 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 80D26R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 * 173 * 204 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 85D26L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài * rộng * cao): 232 * 173 * 204 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 85D26R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài * rộng * cao): 258 * 171 * 200 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 95D31L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 306 * 173 * 204 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS 95D31R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài x rộng x cao): 306 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS 95D31R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 306 * 173 * 204 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS DIN45-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 207 * 175 * 175 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS DIN60L-LBN-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 239 * 172 * 175 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS DIN60L-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 239 * 172 * 190 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng. 
Close

ẮC QUY GS DIN60R-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 239 * 172 * 190 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS DIN70L-LBN-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 277 * 174 * 175 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.
Close

ẮC QUY GS LN4 (DIN80L) 12V-80AH-MF

THÔNG SỐ SẢN PHẨMModel sản phẩm: LN4 (DIN80L)Điện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 314 * 175 * 190 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Thái LanBảo hành: 6 tháng.Sử dụng cho: Ford Transit, Focus, Ranger
Close

ẮC QUY GS N100

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài x rộng x cao):  410x176x213x234 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N120

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 120AHKích thước (dài x rộng x cao): 505 x 182 x 257 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N150

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 150AHKích thước (dài x rộng x cao):  508 x 222 x 257 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N150A

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 140AHKích thước (dài x rộng x cao): 508 x 222 x 257 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N200

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 200AHKích thước (dài x rộng x cao): 521 x 278 x 270 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N200Z

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 210AHKích thước (dài x rộng x cao):  521 x 278 x 270 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N30

THƯƠNG HIỆU ẮC QUY GS Công ty ắc quy GS tên đầy đủ là công ty TNHH ắc quy GS
Close

ẮC QUY GS N50

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N50L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N50Z

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 202 mmThương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS N70

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài x rộng x cao): 306 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS40

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 32AHKích thước (dài x rộng x cao): 197 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS40Z

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài x rộng x cao): 197 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS40ZL

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài x rộng x cao): 197 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS40ZL(S)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài x rộng x cao): 197 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS60

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 238 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS60L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 238 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS60L(S)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài x rộng x cao): 238 x 129 x 227 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS70

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS NS70L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài x rộng x cao): 260 x 173 x 225 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY GS Q-85

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 232 * 173 * 202 (mm)Thương hiệu: GSXuất xứ: Việt NamBảo hành: 6 tháng.