Hiển thị tất cả 36 kết quả

Danh mục
Close

ẮC QUY DELKOR 1110K

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 x 172 x 240 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 1111K

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 330 x 172 x 240 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 120D31R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 90AHKích thước (dài * rộng * cao): 305 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 35-60 (75D23R/L)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 229 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 50D20R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài * rộng * cao): 206 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 55D23R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 229 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 85BR60K (DF60R)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 229 x 179 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 85D23L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 229  x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR 95D26L/R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR AGM80 LN4

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 315 x 174 x 188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DF40AL

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 40AHKích thước (dài * rộng * cao): 196x139x225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DF70 R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 54018

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 40AHKích thước (dài * rộng * cao): 175 x 174 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 54018

 THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 40AHKích thước (dài * rộng * cao): 175 x 174 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 54533

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 207 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 55041

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 50AHKích thước (dài * rộng * cao): 206 x 172 x 222 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 55421

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 54AHKích thước (dài * rộng * cao): 242 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 55565 R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 55AHKích thước (dài * rộng * cao): 242 x 172 x188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 56030

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 242 x 174 x 188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 56031 R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 242 x 174 x188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 56077 SILVER

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 60AHKích thước (dài * rộng * cao): 241 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 56513 SILVER

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 241 x 174 x 188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 56530

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 65AHKích thước (dài * rộng * cao): 277 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 57413 R

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 74AHKích thước (dài * rộng * cao): 277 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 57539

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 75AHKích thước (dài * rộng * cao): 277 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 58039

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 80AHKích thước (dài * rộng * cao): 277 x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 60038

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 100AHKích thước (dài * rộng * cao): 315  x 174 x 174 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR DIN 61038

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 110AHKích thước (dài * rộng * cao): 393 x 174 x 188 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR N120

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 120AHKích thước (dài * rộng * cao): 503 x 182 x 211 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR N150

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 150AHKích thước (dài * rộng * cao): 507 x 213 x 230 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR N200

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 200AHKích thước (dài * rộng * cao): 510 x 275 x 239 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR NS40Z/ZS/ZL

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 35AHKích thước (dài * rộng * cao): 196x128x225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR NS60LS

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 237 x 128 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR NS60R/L

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 45AHKích thước (dài * rộng * cao): 237 x 128 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR NT50-N24

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 26AHKích thước (dài * rộng * cao): 237x128x202 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng
Close

ẮC QUY DELKOR NX110-5/L (80D26R/L)

THÔNG SỐ SẢN PHẨMĐiện áp: 12VDung lượng: 70AHKích thước (dài * rộng * cao): 260 x 172 x 225 mmThương hiệu: DELKORXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 9 tháng